ERDA,
producent van hernieuwbare energie

ERDA – Énergies Renouvelables Des Ardennes – maakt groene energie van lokaal hout. Erda produceert elektriciteit, pellets en houtbriketten uit bosbouw- en zagerijresiduen. ERDA zorgt dat de milieu-impact zo veel mogelijk wordt beperkt.

Fruytier expertise

ERDA is een dochteronderneming van Fruytier, een familiebedrijf sinds 1946, dat tot de 20 grootste Europese zachthoutzagerijen behoort. Vanaf de aankoop van de grondstof uit locale bossen tot de levering van afgewerkte producten, Fruytier heeft de volledige controle over het houtindustrieproces. Fruytier is actief betrokken bij de vernieuwing van het plaatselijke bos.

ERDA, een geëngageerde speler in een

nieuwe milieueconomie

De fabriek produceert pellets en geperste houtblokken en beschikt over een eigen warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

De pellets en houtblokken worden uitsluitend gemaakt van zaagsel van plaatselijke zagerijen.

Groene energie

Door de verbranding van de houtresten produceert de warmtekrachtkoppelingsinstallatie van de ERDA-fabriek warmte die het zaagsel droogt voor de vervaardiging van pellets.

Deze operatie produceert ook groene energie die de hele nabijgelegen stad van meer dan 10.000 mensen van stroom voorziet. Het hele proces van ERDA is zelfvoorzienend doordat het zijn eigen groene energie verbruikt.

Ampoule électricité
Pellets en bois résineux

Naaldhoutpellets

ERDA is de Europese leider in de productie van pellets met een jaarlijkse productie van 200.000 ton pellets en levert aan belangrijke spelers in de distributie van pellets.

Bûchettes compressées

Houtbriketten

De houtbriketten van Erda zijn gemaakt uit 100% lokaal naaldhout. De Comfobric briketten van ERDA, een innovatief alternatief voor hout en die steeds populairder worden op een groeiende markt.

De kwaliteit van locale hout

ERDA is goed verankerd in zijn omgeving en zijn groene landschap en opereert in een kort circuit.

De harsachtige resten die het omvormt, komen uit nabijgelegen bossen.

Dit garandeert een perfecte homogeniteit van de producten en vermijdt elk voorraadtekort.

Locale bossen als voorzieningsbron

De bevoorradingsplaatsen van ERDA, die in het hart van Europa liggen,
garanderen een continue stroom van grondstoffen.

Een perfect beheerst proces

Het geleverde hout door Fruytier uit de zachthoutbossen word in zijn geheel verwerkt door ERDA. De werking van de installatie is gebaseerd op het beginsel van autonomie. Het recycleert bosbouw- en zagerijresiduen tot elektriciteit en drogende houtpellets. De productielijn en de warmtekrachtkoppelingslijn zijn van elkaar afhankelijk en werken in een continue stroom.